torsdag den 24. januar 2013

Heads up!

This weekend I got some of that wonderful Sodalicious paper - yummy! And very quickly I made this layout.

I weekenden fik jeg endelig noget af det lækre Sodalicious papir - mmmm! Og jeg fik hurtigt lavet dette layout.


A doily sponsored by beautiful Heidi/ Angely.

En doily som blev sponsoreret af skønne Heidi/ Angely.


And I've used leftover Thickers under the photos.

Og så fik jeg brugt lidt af de der Thickers, som man altid har i overskud, under billederne.
I had in a moment of boredom made a sketch I used for the layout.
Do you make sketches?

Jeg havde i et øjebliks kedsomhed lavet en skitse som jeg brugte til layoutet.
Laver du skitser?

onsdag den 23. januar 2013

Well - I had a break!

Maybe it was too much for me to blog every day in December or maybe that darkness of winter is taking the energy out of me. Anyway, I haven't been in the mood to blog. I have had time and energy to get back to the scrapbooking table however. The first layout of the year is called: Break! No pun intended...

Måske var det for hårdt at blogge hver dag i december ellers er det vintermørket, der tager energien fra mig. Jeg har slet ikke haft lyst til at blogge. Jeg har dog haft tid og energy til at komme til scrapbordet. Og det første layout i år hedder netop pause! 

I have been playing with gesso, tape, mist, stamps and colours.

Jeg har leget med gesso, tape, mist, stempler og farver.
The photo is from december - a photo of my favorite christmas treat and a big cup of coffee.

Billedet er fra december - et billede af mig favorit: berliner og en stor kop kaffe.So far, I've made 5 layouts, a couple of SMASH-pages, art journaling and one mini this year. 
Now I just have to get back into the blogging routine.

I år har jeg fået lavet 5 layouts, et par sider i min SMASH, et mini album og lidt art journaling.
Nu skal jeg lige tilbage i blogrutinen igen.

tirsdag den 1. januar 2013

A photo a day...

I love Instagram and this January there is a Photo-a-Day challenge.

Jeg elsker Instagram og her i januar er der opfordring til at tage et billede hver dag.This is my photo from today. We have been doing nothing and have eaten leftovers.

Dette er mit billede fra i dag. Vi har intet lavet og har spist rester.
How was your January 1st?

Hvordan har din 1. januar?