tirsdag den 31. juli 2012

Happy - yellow -feet

Love yellow! 
Elsker gul! 


Enjoy!

mandag den 30. juli 2012

When in Rome...

Now there will be a couple of days with layouts from  Rome. I miss Rome a lot - particularly because the weather in Denmark is horrible this year. Next vacation is Scotland - and I doubt that the weather there will be much better.

De næste par dage kan I forvente layouts fra Rom. Ligenu savner jeg Rom rigtig meget - særligt med det dårlige danske sommervejr. Næste ferie går til Skotland og jeg tvivler på, at det bliver meget bedre.The photo is one of me in front of Colosseum.

Billedet er af mig foran Colosseum.


I have made these circle with a bottle and gesso.

Cirklerne er lavet med en flaske og gesso.Right now the sun shines - maybe I should venture outside?

Lige nu skinner solen - måske skulle man gå udenfor? Altså sådan før det er for sent...

søndag den 29. juli 2012

Summer holidays....

For a long time I did not believe that it would come - but it did! And it is here: summer holidays!
We have had a great time eating porchetta, mozzarella and olives and drinking wine.


Der var en lang periode, hvor jeg ikke turde tro på det - men det lykkedes: ferien er ankommet!
Vi har allerede hygget med lækker porchetta, oliven, mozzarella og kold hvidvin.


We have painted walls, furniture and rearranged the living room. And I have spraypainted the buddha...

Vi har op til ferien fået malet vægge, loft og møbler og hele stuen er blevet vendt om! Og jeg har fået lov til  at spraypainte  vores buddha...


Rearranging the living room means rearranging books and we have a lot of books! Luckily T loves sorting through books and inventing elaborate systems after which to arrange these books.

Enhver omarrangering af stuen betyder også en omarrangering af bøger - og vi har mange bøger! Heldigvis er T rigtig glad for at finde på måder at arrangere og katalogisere bøger på.


The next couple of weeks I have time to scrap, to blog and to relax!
And maybe it's time for a give away?

De næste par uger får jeg rigtig tid til at scrappe, at blogge og slappe af!
Og mon ikke det er tid til en lille give away??

mandag den 16. juli 2012

Driving miss D

Almost a month since my last post - time really flies!
This is a layout a made a while ago with photos from one of my first drives after receiving my license.

Så gik der alligevel en måned siden sidste indlæg på bloggen. Tiden flyver afsted i øjeblikket. Layoutet her er fra en af mine første rigtige køreture efter jeg fik mit kørekort.


A photo of my "driving shoes"...

Her et billede af mine "køresko"...


Washi

I really really want to blog but this summer is all about work and little play. On top of that it is all about rain as well and little sun.

Jeg vil så gerne blogge, men arbejde fylder lidt mere end planlagt. Sommerens evindelig regn og trælse vejr trækker også energiniveauet lidt ned her i huset.

Nyder I sommeren?