mandag den 31. december 2012

10 Things I Love About 2012

The last entry in 2012 - and I will look back on the year that has passed. 

Dette er det sidste indlæg i år - og det er et sjovt år at kigge tilbage på.

#1 Washi
Actually THIS is my favorite layout from 2012! I joined a class on Studio Calico and made this layout in 30 minutes and I love it. And the title holds another passion besides scrap and washi: travelling

Faktisk er DETTE mit layout fra 2012! Jeg var på kursus hos Studio Calico og lavede dette på 30 minutter og jeg elsker det. Derudover dækker titlen også over en anden passion udover scrap og washi: at rejse#2 A New Job 
Well, actually two new jobs. In January I said goodbye to very dear friends and collegues and started a new job as case worker. And honestly that was no fun! Then in October I was offered a different job - same place as I've been working since February with (almost) the same tasks I left in January. And it is perfect - but it's been a bit tough though.

Ikke bare et enkelt nyt job - men det blev til to jobskift i 2012. Jeg forlod gode venner og kolleger i januar og startede et nyt job som sagsbehandler. Og det var slet ikke sjovt! Så fik jeg tilbudt en ny mulighed i oktober: samme sted som jeg har været siden februar og med (næsten) de samme opgaver som jeg forlod i januar. Og det er perfekt - men har også været lidt hårdt.

My new work place where I've worked since December 3rd
Min nye arbejdsplads - her har jeg arbejdet siden 3. december som jobkonsulent


#3 THE tree
This years was the first time we bought a Christmas tree - and I loved it! And will do it again next year.

Det var første gang vi købte et juletræ og iihhh hvor var det hyggeligt! Og det gør vi igen næste år.


#4 Roma
Early summer we went to Rome for a wedding! I love weddings, I love Rome and I love love at weddings in Rome. 
The city is beautiful and there is so much history.

Tidligere i år var vi til bryllup i Rom! Jeg elsker bryllupper, jeg elsker Rom og jeg elsker kærlighed ved bryllupper i Rom.
Byen er så smuk og der er så meget historie.

#5 Pop art
I have taken a live class as well this year. Along with three crazy girls we ventured to the countryside (where I don't feel comfortable) and spend a day painting and making pop art.

Udover forskellige onlinekurser har jeg også taget sådan et rigtigt livekursus. Sammen med tre skøre tøser tog jeg på landet (hvor jeg ikke føler mig tryg) og brugte en dag på at male og lave pop art.#6 Notorious D.O.G
My wonderful babygirl underwent surgery this year - she had a tumor removed and afterwards she was sterilised - hopefully the sterilisation will prevent other tumors. She is my ray of sunshine and I love her to the moon and back.

Min dejlige gravbasse er blevet opereret. Først fik hun fjernet en tumor og i år er hun blevet steriliseret og det skulle gerne forhindre fremtidige tumorer. Hun er min lille solstråle og jeg elsker hende overalt på jorden..


#7 Home Improvement
This year we attacked the books! We have a lot of books and although we occasionally give some away we seem to buy more than we give away. Combined with my paper hoarding we constantly run out of storage. 

I år gik vi til angreb på bøgerne! Vi har mange bøger og selvom vi engang imellem giver nogle væk, så køber vi vist mere end vi skiller os af med. Kombineret med mine kreating, så mangler vi konstant opbevaringsplads. 
The rooms turned out great and with my pop art paintings our home is just what we want.
Rummene lykkedes rigtig godt - særligt med mine nye popart malerier.


And sometimes I sneek in a small paper animal without my better half noticing...

Og nogle gange lykkes det at snige et papirdyr ind uden at min bedre halvdel opdager det....

#8 Smashing
Capturing the year in my Smash book has been great fun

Det har været rigtig dejligt at fange året i min Smashbog

#9 Birthdays and presents

We have had a lot of birthdays this year! Big birthdays!
At this time of the year a usually make a list of ten cards - this year I have made very few cards and usually it has been made the night before the party (who said procastination?) Here is one...

Vi har haft mange fødselsdage i år - store, runde fødselsdage! Jeg plejer at lave en top ti over kort også, men ikke i år. Jeg har simpelthen ikke lavet kort nok. De kort der er blevet lavet er lavet natten før (hvem sagde overspringshandlinger)And a "card" or maybe a small bag for a card.

Og her et "posekort"


#10 Great Britain
This year I have been to both England and Scotland - my primary reason for travelling there is that my sister lives there, but I love Britain and would go anyway. This layout is from my trip to London early this year.

I år har jeg været i England og Skotland - primært for at besøge min søster, men jeg elsker Storbritannigen og ville nok tage af sted alligevel. Dette layout er fra min tur til London tidligere i år.That's it!

Det var det!

Apart from all of the above the highlights of this year have been the people in my life: my boyfriend, my family, my friends, collegues old and new, fellow scrappers and of course all of you! 

Udover de ovenstående highlights har menneskerne i mit liv været højdepunkterne: min søde kæreste, min familie, mine venner, kollegaer - gamle som nye, medscrappere og selvfølgelig jer!

And my other baby girl - my beautiful niece who turned 1.
Og allermest min anden lille babypige - min smukke niece som blev 1 i år.

Happy new year to all!

Godt nytår til alle!

søndag den 30. december 2012

10 Things I Love About 2012 - layouts

A list of ten of the layouts I like the most from 2012 is a tradition like the Queens speech, christmas tree and hangover January 1st.
However, it gets increasingly difficult! The order of the layouts is random - otherwise I would be even longer.

En liste over de bedste layouts fra 2012 er vel en tradition som juletræ, and og tømmermænd 1. januar.
Det bliver dog sværere! Jeg har derfor valgt at det bliver en vilkårlig rækkefølge - ellers sidder jeg her også nytårsaften.

#1: Rom


#2 Driving Miss D


#3 Sleepy Heads


#4 Different is good#5 Flip Flop#6 Jagten på den Blå Papegøje
Or the Hunt for the Blue Parrot

#7 At il Vittoriano


#8 You and me


#9 Picture Perfect


#10 Favorite Passtime


Have you made your list?

Har du lavet din liste?

fredag den 28. december 2012

Scrappyversary

On the 27th december 2009 I made my first layout and every year since I try and lift the same layout - and this is this years result.

Den 27. december 2009 lavede jeg mit layout og hvert år siden er planen at lave et lidt af det samme layout. Dette årets layout.


Last years layout can be found here, the one from the year before is here and the first one here

Sidste års layout er her,  det fra året før er her og det første her

I was supposed to blog until Christmas but due to a snow storm we decided to leave for Christmas vacation early and I did not get the blogging done. We stayed with my parents and the entire family. Among one of them a young man who arrived from Australia - where it is extremely hot right now. He was, however, very helpful in clearing the snow the poor guy.
I hope that you all had a great Christmas!

Det var jo meningen at jeg skulle blogge hver dag frem til jul, men snød jer lillejuleaften og juleaften. På grund af en truende snestorm valgte vi meget pludseligt at tage hjem til mine forældre før tid. Derfor blev det ikke til  noget bloggeri. Hos mine forældre var hele familien og en ung mand fra Australien var i blandt. Han ankom fra høj varme, men deltog aktivt i snerydningen - den stakkel.
Jeg håber, at alle havde en dejlig jul.lørdag den 22. december 2012

December 22nd - Tags

Got up early this morning and made a couple of tags for the presents.

Jeg vågnede tidligt og fik lavet tags til at par julegaver.

fredag den 21. december 2012

December 21st - Christmas Vacation

Yeah! Christmas break! 
No work for a week and a half!

I left work at around two and jumped into a pair of comfortable pants and warm socks and have spend the afternoon on the sofa. 

Yeah! Juleferie!
Intet arbejde i halvanden uge!

Jeg forlod arbejde omkring klokken 2, sprang i pyjamasbukser og varme sokker og har ligget på sofaen siden.


I still have a couple of things to do and our dinner table looks a complete mess. However, I think I will return to the sofa and wait till tomorrow.

Jeg har stadig et par projekter, der skal laves og spisebordet ligner et væltet lokum. Men jeg tror nu alligvel at jeg vil traske tilbage til sofaen og komme igen med fornyet energi i morgen.


Have a great Friday evening!

Hav en skøn fredag aften!

torsdag den 20. december 2012

December 20th - Present for a boy

What to give a boy/ young man who want nothing than tickets for The Hobbit?

Hvad giver man en dreng/ ung mand som kun ønsker sig billetter til Hobbitten?


Well, you guess! But I made this box for his present. Envolopes are boring under the tree.

Ja, hvad tror du? Jeg har lavet denne æske, fordi kuverter er så kedelige under træet.


onsdag den 19. december 2012

December 19th - My favorite

After showing my Christmas tree the other day- today I'll show my favorite ornament: 
this pretty little shoe!

Efter at jeg fik lov at vise mit juletræ den anden dag, så vil jeg vise jer mit favoritpynt i dag:
denne søde lille sko!


Sweet and girlie? Or just silly?

Sød og piget? eller bare lidt skør?

tirsdag den 18. december 2012

December 18th - Chocolate??? for me???

Today I received my Christmas present from work - a whole bunch of chocolate. Enough to get me through Christmas.

I dag fik jeg julegave fra arbejde - en hel masse chokolade. Nok til at få gennem juleferien.


Do you love chocolate?

Elsker du chokolade?

mandag den 17. december 2012

December 17th - The Christmas Tree

So this is the Christmas tree with decorations and presents underneath...

Sådan ser juletræet ud med pynt og julegaver...


I thought I had a  lot of decorations but on the tree it didn't seem like much. However, I don't mind and it is fun adding more once in a while. To compensate I made these little stars from ribbon one evening.

Jeg troede faktisk, at jeg havde meget julepynt indtil jeg fik et juletræ, men da det først kom på, var der ikke så meget alligevel. Det gør mig ikke noget og jeg synes, at det er hyggeligt at gå og finde ting og hænge ekstra på efterhånden. For at fremskynde processen flettede jeg julestjerner en aften.And of course at one point I have to take it all down?

Og på et eller andet skal jeg vel også tage det hele ned igen?