fredag den 21. september 2012

At Il Vittoriano - a sketch


This morning I was a bit at a loss as to how to get started. When that happens I often turn to a sketch and today I found one at Studio Calico and I (again) combined it with alternative stamping...
The photo is taken at Vittoriano in Rome this summer - I love that my hair looks red... It really isn't but in all the photos my hair is red under the sun light.

I morges var jeg i tvivl om hvordan jeg lige skulle komme i gang med scrap. Når det sker finder jeg ofte en skitse og i  dag var det en skitse hos Studio Calico og (igen) har jeg kombineret det med et hjemmelavet alternativt stempel.
Billedet er fra Vittoriano i Rom i sommers - jeg elsker at mit hår ser rødt ud... Mit hår er ikke rødt, men på alle Rom-billederne er mit hår rødt i solens lys.My stamp and a Studio Calico Mistable - that hasn't been misted.
Mit stempel og en Studio Calico Mistable som ikke er blevet misted.

Layers, thread and a tab
Lag på lag med sytråd og en tab
I have wanted a stamp that looks like stitches and I made one with a stick and twine wrapped around. Real easy and it works just like I wanted.

Jeg har længe ønsket mig et stempel med syninger og i dag har jeg lavet dette. Det er en kafferørepind med twine viklet om og sat fast på bagsiden med tape. Det var supernemt og blev lige som jeg ville have det.


Have a great weekend!

Good Morning Morning Glory


Almost five years ago we decided to buy a small puppy - my brother had bought two and discovered that he could not keep them. It was a quick decision and we have not had any regrets since then. When buying a small puppy there are a lot of decisions you have to make:  
What rules do we want it to obey: Sleep in the bed? Food at the table? 
We agreed that it should sleep in its own bed and definitely not in ours... After a while we found out that she would sleep in if she was allowed in the bed - but ONLY above the covers and by our feet... Well, during summer she does this... But in the winter, she really really wanted to get under the covers, and honestly it does get a bit cold and it warms a bit having a small dog under the covers... 

For omkring fem år siden besluttede vi at vi skulle have en lille hundehvalp - min bror havde købt to og fandt ud af at det ikke var holdbart. Det blev en meget hurtig beslutning og vi har ikke fortrudt siden. Når man nu køber en hund er der jo en masse valg man skal træffe: skal den sove i sengen? Skal den have mad ved bordet og lignende. 
Vi var enige om at hun ihvertfald ikke skulle sove i vores seng... Vi fandt så ud af at hun kunne sove længe, hvis hun sov i vores seng, så det blev tillladt - men kun over dynen og i fodenden. Det fungerer fint om sommeren, men om vinteren ville hun under dynen. Og det er nu meget rart med sådan en lille varmedunk...

So when I open my eyes this is what I see...
Så når jeg åbner mine øjne, er dette hvad jeg ser...

I have used my Studio Calico kit and have used bubble wrap as a stamp for this months challenge at ScrapSisters 

Jeg har brugt mit Studio Calico kit og et alternativt stempel til månedens udfordring på ScrapsistersAs energetic that she is, she likes to sleep in. And this morning a was up before her and after a while a heard a noise. She has during the night somehow got herself tangled in the cover and when trying to jump out of bed she pulled the cover on the floor and couldn't get out. I laughed hard and found a camera before letting her out.

På trods af at hun er en energibombe, så er hun glad for at sove. Og her til morgen stod jeg op før hende og senere hørte jeg en sær lyd. Hun har i nat fået viklet sig ind imellem dynebetræk og dyne. Så da hun springer ud af sengen hiver hun dynen med og hun kan ikke komme ud igen. Jeg valgte selvfølgelig at grine og finde et kamera før jeg slap hende fri.


Do you have a dog? And is it allowed to sleep in the bed?

Har du hund? Og må den sove i sengen?

torsdag den 20. september 2012

Two shades of purple

And now the result of the purple challenge
Og nu til resultatet af den lilla udfordring!

It's not that I don't like purple - I love purple. This is a pair of my favorite pants and I have plenty of purple things in my closet and my home. The challenge was the shades of purple along with the purple washi and the purple bling...

Og  det er altså ikke fordi jeg ikke kan lide lilla - jeg elsker lilla. Dette er et par af mine favoritbukser og jeg har et hav ad lilla ting i mit skab og rundt omkring i mit hjem. Udfordringen var nuancen af lilla sammen med det lilla washi og de lilla perler...

I have made cards with the materials

Jeg har lavet kort med tingene


Completely purple
Helt lilla
Stribes of washi
Washi striber


And some bling
Og lidt bling
 
More washi and clouds
Mere washi og skyer 
Washi, ribbon, twine and a flower
Washi, bånd, twine og en hjemmerullet blomst


And finally - just washi tape

Og til sidst - kun washi tape

I still have plenty of purple papir and washi left; this was just was I managed to do in a day. Maybe Heidi needs a purple challenge at some point? And she will get it back?

Jeg har stadig masser af lille papir og washi tape tilbage; dette var bare hvad jeg klarede på en dag. Måske skal Heidi have en lilla udfordring på et eller andet tidspunkt? Så kan hun måske få materialerne tilbage?


onsdag den 19. september 2012

An alternative challenge #1

On Scrapsisters there is a challenge to use alternative materials for stamping - and I had to try it!
To be honest, I have been a bit at a loss about which things to use. Thankfully there is are ideas in the online magasin as well but still... I looked through my cupboards and for a short while I considered using the dog's paws. However, the following cleaning prevented that.

Lige nu er der en udfordring på ScrapSisters, som lægger op til at man skal bruge alternative materialer til at stemple med  - og det måtte jeg jo prøve!
Jeg var lidt forvirret omkring hvilke ting jeg skulle forsøge med. Heldigvis følges udfordringen op af en artikel i magasinet, men stadigvæk... Så jeg kiggede skabe igennem og overvejede kortvarigt om gravbassens poter skulle bruges. Dog var det lidt afskrækkende at skulle gøre det rent bagefter.


Here is the first one/ Her er det første:

The alternative stamping/ alternativt stempel
I have used bubble wrap and this non-slip-thingy...

Jeg har brugt bobleplast og noget non-slip underlæg.


Thank you all for the greetings and the well wishing!

Tak til jer alle for fødselsdagshilsnerne og ønsker om god bedring!

tirsdag den 18. september 2012

This is me

I have promised myself that I will take a photo of myself every year for my birthday and then scrap it afterwards.
I am taking another class at Studio Calico: Pop of the Page and have made the layout for that class.

Jeg har lovet mig selv at tage et billede af mig selv hvert år til min fødselsdag og så scrappe det bagefter.
Jeg tager endnu et kursus hos Studio Calico, der hedder Pop of the Page og har lavet dette layout til kurset.

This is my first layout in a while and it seems that my back is getting better. I can handle the pain, I can handle being at home with little to do - but it is getting frustrating not being able to do what I want. I can't sit down to scrap or to watch television... I can walk! And I walk and walk and walk - going nowhere!

Dette er mit første layout i et stykke tid og det virker som om min ryg har det bedre. Jeg kan klare smerten, jeg kan klare at være herhjemme - men det er så frustrerende ikke at kunne lave noget. Jeg kan ikke sidde ned for at scrappe eller se tv... Jeg kan gå! Så jeg går og går og går - ingen steder hen!

søndag den 16. september 2012

Birthday Give away

Hey! It's my birthday!
And I am celebrating with a present for YOU!

Hey! Det er min fødselsdag!
Og jeg fejrer det med en gave til DIG!
 


To participate you have to:

Leave a comment

Use the image above on your blog to link to the give away

Follow my blog

If you have a dachshund it will earn you an extra chance for the give away!
(you have to be able to show proof in terms of photos)

Please note in you comment which of the above you have done...

For at deltage...

Hvis du lægger en kommentar til dette, er du med!


Link på din blog til give awayen

Hvis du bliver fast læser, er du med!

Hvis du har en gravhund, er du med! Skal kunne fotodokumenteres ;-)

Det giver et lod pr. deltagelse - skriv i indlægget hvor mange lodder du har.

Deadline: 14. oktober 2012 kl. 12.00


torsdag den 13. september 2012

A "friendly" challenge...

Sweet Heidi has challenged me to use these materials! And I have been sleepless, wondering what to do.
Now I have decided to take up the challenge and today is gonna be purple day.

Søde Heidi har udfordret mig til at bruge disse materialer. Jeg har ligget søvnløs og tænkt over hvordan jeg skulle gribe det an. 
Nu har jeg besluttet mig for at tage udfordringen op og i dag bliver en lilla dag.


When is the last time you have challenged yourself?

Hvornår er du sidst blevet udfordret?


tirsdag den 11. september 2012

Travelling SMASH

Still back pains and little scrapping... I manage to do a little smashing, however!

Jeg har stadig ondt i ryggen og kan ikke sidde ned, så det bliver ikke til meget scrap. Det lykkes mig at lave lidt i min rejsesmash.


The photo is taken at "our" B&B in Scotland - and they have a rusty old bicycle in front of the building which is why these pages were perfect.

Billedet er taget på "vores" bed and breakfast i Skotland - og de har en gammel rusten cykel stående udenfor og så skulle det naturligvis smashes her.

Layers
Lag

Stamp, washi, paper and an arrow
Stempel, washi tape, lidt papir og en pil

More arrows
Flere pile

Today I am getting a massage and am really hoping this will help.

I dag skal jeg til massage og jeg håber virkelig, at det hjælper.

Have a nice day!

søndag den 9. september 2012

A messy challenge

Jeanne has posted a challenge on her blog and few hours before deadline I have finished this layout. The challenge calls for use of 
1. paint, modelling paste or gesso
2. Mist
3. Mask or template

And I have used it all - in neon.

Jeanne har en udfordring på hendes blog og få timer før deadline har jeg lavet et layout færdigt. Udfordringen lyder at man skal bruge:
1. maling, modelling paste eller gesso
2. Mist
3. Mask eller templates

Og jeg har brugt det hele - i neon.


I have used modelling paste all around the paper and used a neon yellow paint on a mask - I have stamped and used mist in the righthand corner.


Jeg har brugt modelling paste hele vejen rundt om layoutet og så har jeg brugt neongul maling på en mask - så har jeg stemplet og brugt mist i det højre hjørne.


I do have templates and masks but decided to use one a made on my Silhouette.

Jeg har både maske og templates, men besluttede mig for at bruge en jeg havde lavet på  min Silhouette.


String around the photo and washi.

Mursnor rundt om billedet og washi bag.


Great fun! I love getting messy!
I think I will make a bit of a mess today - but not on paper. We went to IKEA yesterday and have a few projects around the house.

Det var sjovt! Jeg kan godt lide at blive beskidt!
I dag bliver jeg  nok også lidt beskidt - men ikke på den kreative måde. Vi var et smut i IKEA i går og har forskellige projekter i hytten i dag.

Have a nice day!

fredag den 7. september 2012

Early weekend??

Today another visit with the chiropractor - no good news!
I was kind of depressed when I left and instead of returning to work, I opted for a day just for me. I went to a cafe and enjoyed a great cup of coffee and something chocolaty!

I dag endnu et besøg hos kiropraktoren - og han havde ikke gode nyheder!
Så lettere deprimeret tog jeg på cafe i stedet for arbejde og fik en lækker kop kaffe og en lækker snegl. Og så havde jeg en hyggedag helt med mig selv.Deciding that there is no way around it - old age is catching up on me - I have to face that another birthday is just around the corner. And I know that I should be really really decent and say that I don't want anything other than world peace and all that! But you will never hear me saying that! I love presents.

 So here's what I want this year:

Med budskabet om at alderdommen langsomt er ved at indhente mig, tænkte jeg at jeg hellere må forberede mig på min kommende fødselsdag. Og jeg ved, at jeg burde sige korrekte ting som, at jeg kun ønsker mig verdensfred og den slags. Men det kommer jeg aldrig til at sige! Jeg elsker gaver. 

Så her er mine ønsker i år:

This beautiful poncho/ denne smukke poncho:

Herfra: Symbiose

And these beauties/ og disse skønheder:


And you gotta have coffee/ Og man skal jo have kaffe....


Not sure about the colour/ Jeg ved ikke helt med farven

And since I am a paper girl - of cource the Cameo

Og fordi jeg jo er en papirpige - Cameo'en

And it's not that I don't want world peace! I just want my presents first!

Og det er altså ikke fordi jeg ikke vil have verdensfred - jeg vil bare have mine gaver først!tirsdag den 4. september 2012

And now...

A quick visit to the chiropractor has turned things around a bit - I am still a bit wobbly but can feel things clearing up. A new visit on Friday and then a couple of visits with a massage therapist and I'll be as good as new. And hopefully less cranky!

I dag var jeg et smut forbi min kiropraktor og knæk knæk, så kan jeg mærke, at det nok skal gå. Jeg er stadig lidt øm og rundt på gulvet, men jeg kan bevæge mig. Et besøg mere fredag og så et par gange massage og så er jeg så god som ny. Og forhåbentlig i lidt bedre humør!

I have been smashing a little bit because that was what I felt I could manage.

Jeg har leget lidt med min Smash, fordi det var hvad jeg magtede.


This Smashbook is used for my travels and the first page is from Edinburgh from last years trip. I love Edinburgh - but was completely exhausted due to all the stairs. We stayed close to the castle - on the fourth floor. I had to take a photo while climbing one of the sets of stairs we walked while being there.

Denne Smashbog bliver brugt til rejseminder og den første side er fra sidste års tur til Edinburgh. Jeg elsker Edinburgh - men husker særligt sidste års tur for alle de trapper der skulle bestiges. Vi boede tæt på slottet - helt oppe på fjerde sal. Så der skulle tages billede af trappe.


In the small cluster in the corner I have added another photo - one of the Scottish flag.

I hjørnet har jeg tilføjet et ekstra billede - et af det skotske flag.
The next page is quite simple - four small photos, the menu from a great take Indian resturant/ take away place in London and washi

Den anden side er mere simpel - fire billeder, menuen fra en skøn indisk restaurant og take away i London og washi tapeNotorius D.O.G. is feeling better  today as well - my little bundle of energy! I hate when she is ill.

Gravbassen har det også bedre igen - min lille energibombe! Jeg hader når hun er syg.

Have a nice day!

Hav en skøn dag!